2021/03/16

Bygma i Sundsvall blir kund till Fostira AB

Fostira_Företagsbyrå_Bygma

Den välkända bygghandeln Bygma blir nu kund till Fostira Företagsbyrå. Arbetet innefattar ett marknadsföringskoncept där Fostira sköter publicering som sker via Bygmas sociala kanaler under kommande tid.