2020/01/22

Ego blir kund till Fostira Företagsbyrå

EGO_Fostira_Företagsbyrå

Gymkedjan EGO i Sundsvall blir kund till Fostira Företagsbyrå. Fostira har fått i uppdrag att ta fram en ny webbplats, grafiskt material samt utveckla & sköta gymkedjans marknadsföring. Den nya webbplasten ska bl.a resultera i en mer användarvänlig & tydlig plattform till EGOs kunder. 

EGOs satsnings väntas stå klar och vara synlig för kunderna under våren 2021.