2021/03/07

Hotell Hallstaberget blir kund till Fostira Företagsbyrå

Fostira_Företagsyrå_Hotell_Hallstaberget

Nu är det klart att Hotell Hallstaberget blir kund till Fostira Företagsbyrå. Uppdraget omfattar bland annat löpande ansvar över marknadsföring, hemsida, sociala kanaler och grafiskt material. Övergången kommer ske under mars månad.