2023/01/09

Avtalsförlängning av avtal gällande Interreg Sverige-Norge Webb

Jamtland_Fostira

Länsstyrelsen tecknade i oktober 2021 avtal gällande Interreg Sverige-Norge Webb 2021 med Fostira AB. Nuvarande avtalstid upphör den 31 december 2022. Avtalet innehåller därefter möjlighet för Länsstyrelsen att förlänga avtalet fram till som längst 31 december 2023. 

Länsstyrelsen beslutar härmed att förlänga avtalet med Fostira AB från och med 31 december 2022 till och med 31 december 2023.

Hej!

Lämna dina kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig! Alternativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Besöksadress