Systemutveckling

Med djup teknisk erfarenhet och specifik branschkompetens förstår vi er organisation och dess unika utmaningar. I komplexa förändringsarbeten kan vi med vår verksamhetsförståelse korta ned startsträckan och öka effektiviteten för att uppnå resultat som möter era behov.

Dela

Våra styrkor

Vi har djup kompetens och lång erfarenhet inom dessa områden:

Digitalisering av offentlig sektor

Med bred kompetens, lång erfarenhet, djup insikt och innovation hjälper vi stat och kommun att leverera bättre tjänster till medborgare och organisationer. Vi känner väl till de speciella utmaningar som ni möter i er dagliga verksamhet och hjälper gärna till vid digitaliseringen av offentliga tjänster.

Säkerhetslösningar

Vi har under många år samarbetat med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Detta har gett oss god kunskap i vad som krävs för tjänster och produkter anpassade till försvarssektorn. Vi hjälper dig att utveckla försvarslösningar och anpassar sekretessnivån efter de krav som din verksamhet kräver.

Lösningar för systemintegration

Digitalisering har fått rejält fotfäste för företag, och satsningen på digitalisering och IT bara fortsätter. Med våra IT-konsulter som har flera års erfarenhet av skogs- och industrisektorn förstår vi er verksamhet. Tillsammans med er kan vi hitta lösningar på just era problem anpassat efter era förutsättningar.

Kontakta oss

Daniel Jonsson

Upphandlingschef & projektledare

Hej!

Lämna dina kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig! Alternativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Besöksadress