2022/12/22

Nordiskt Tillväxtscertifikat tilldelas till Fostira AB

Alexander_Möllersen.Fostira

Fostira AB har blivit tilldelat nordiskt tillväxtcertifikat från UC. Sigillet visar att Fostira AB har utmärkt sig som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet.

Gemensamt för ett tillväxtföretag är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning (och ofta vinst) samt är framgångsrika.

Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år. Gemensamt är att företagen är stabila, framgångsrika och tar nya marknadsandelar.

Hej!

Lämna dina kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig! Alternativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Besöksadress